Nieuwbouw20
Image default
Bedrijven

Bouwkundig rapport en meerjaren onderhoudsplan

In veel gevallen krijg je met het kopen van een woning ook te maken met allerlei randzaken. Zo moet je niet alleen zorgen voor een goede financiering, maar krijg je vaak ook te maken met andere verplichtingen. Een belangrijk onderdeel is de bouwtechnische keuring en het bijbehorende rapport.

De bouwtechnische keuring

Met een bouwkundig rapport weet je direct wat de staat van je woning is. Zo weet je wat er eventueel aan verbeterd moet worden, of welke onderhoudskosten je de komende jaren kunt verwachten. Hoe simpel en eenvoudig het ook lijkt, een bouwtechnische keuring is belangrijker dan je denkt. Zo kun je een positieve rapportage ook gebruiken als ontbindende voorwaarde. Blijkt uit de bouwtechnische keuring dat er sprake is van behoorlijk veel achterstallig onderhoud, dan heb je de mogelijkheid om kosteloos af te zien van de aankoop. Als koper heb je dan een extra stevige positie in het hele aankoopproces van een woning.

Het meerjaren onderhoudsplan

Terwijl uit bovenstaande blijkt dat een bouwtechnische keuring een duidelijke meerwaarde heeft, ligt dat bij de aankoop van een appartement iets anders. In veel gevallen heb je dan niet te maken met een uitgebreide keuring, maar de hypotheekverstrekker kan wel vragen naar een meerjaren onderhoudsplan, oftewel een MJOP. Een dergelijk onderhoudsplan is net zo belangrijk, het laat namelijk zien wat de onderhoudskosten voor het appartementencomplex zijn. In feite is dit de verantwoordelijkheid van de VVE, de Vereniging van Eigenaren. Koop je een appartement, dan koop je in feite het gebruiksrecht van een deel van het gebouw. De onderhoudskosten daarvan worden gedragen door alle bewoners. Een VVE is dan ook wettelijk verplicht om een reservepot aan te houden voor het toekomstige onderhoud. De kosten daarvoor worden inzichtelijk gemaakt door middel van een MJOP. In de meeste gevallen kan het bestuur van de VVE je dat meerjaren onderhoudsplan overleggen zodat je kunt voldoen aan de wensen van de bank.