Nieuwbouw20
Image default
Industrie

De kogeldruk van een aanhanger

De kracht waarmee de aanhanger op de trekhaak rust via de koppeling noemt men de kogeldruk. De kogeldruk is vooral afhankelijk van hoe de aanhangwagen is beladen. Wanneer het zwaartepunt van de lading van de aanhangwagen te veel naar voren ligt kan dit zorgen voor een te hoge kogeldruk. Als het zwaartepunt van de lading te veel naar achteren ligt kan dit zorgen voor een kogeldruk die te laag is. Ook kan de kogeldruk negatief zijn wanneer het zwaartepunt van de lading zo ver naar achteren ligt dat er een opwaartse kracht uitgeoefend wordt op de trekhaak.

Een verkeerde kogeldruk gaat altijd ten koste van de veiligheid. Bij een verkeerde kogeldruk creëer je een hoger risico op slingeren en slippen. De kogeldruk is een van de meest belangrijke eisen voor de wegligging van de aanhanger en de auto die de aanhangwagen trekt.

Het is belangrijk om de ideale kogeldruk te berekenen. Deze mag in ieder geval niet hoger zijn dan de maximale toegestane waarde van de trekhaak en/ of het voertuig. Voor het berekenen van de maximale kogeldruk is het belangrijk om te weten wat het maximale laadvermogen van de aanhangwagen is.

Voor een optimale wegligging en goede remwerking dient het zwaartepunt van de lading zo dicht mogelijk bij de as van de aanhangwagen liggen.

Wanneer de kogeldruk te laag is dient het zwaartepunt van de lading verder naar voren te worden gebracht anders is de combinatie minder stabiel waardoor de aanhangwagen kan gaan slingeren.

Wanneer de kogeldruk te hoog is dient het zwaartepunt van de lading verder naar achteren te worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat de autovering en trekhaak overbelast worden.

Andere tips om er voor te zorgen dat je de juiste kogeldruk bereikt is om zware lading zo veel als mogelijk boven de as te plaatsen. Lichtere lading kan je het beste gelijkmatig verdelen over de laadbak. Belaad de linker- en rechterzijde van de aanhanger zo gelijkmatig mogelijk en vermijd puntbelasting. Zeker de lading ook altijd goed en raadpleeg de geldende voorschriften van het land waarin je met de aanhangwagen rijdt. Zorg er voor dat de aanhanger aan de auto is gekoppeld voordat je de lading in de aanhangwagen plaatst.

De kogeldruk van de aanhangwagen kan gemakkelijk worden gewogen met een kogeldrukmeter. Ook kan je dit met een gewone weegschaal doen. Hiervoor plaatst je een plank op de weegschaal om de kracht over een groter oppervlak te verdelen. Plaats nu een stuk hout tussen de aanhangerkoppeling en de plank op de weegschaal en laat de aanhangwagen op de weegschaal rusten. Vervolgens kan je de druk aflezen op de weegschaal.

Ten slotte is het altijd belangrijk om te weten wat het gewicht is van de lading die je vervoerd.