Nieuwbouw20
Image default
Woningen

Hoe belangrijk is het gebruik van duurzame gebouwen?

De duurzaamheid van onze gebouwen kan nog steeds veel beter. Voor grote steden geldt bijvoorbeeld dat ongeveer 20 procent van de woningvoorraad nog over enkel glas beschikt. Ook op andere plaatsen verspreid over Nederland zijn nog heel wat woningen terug te vinden die zijn gebouwd voor 1960. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld, maar het is bekend dat enkelglas een aanzienlijk warmteverlies in de hand werkt welke uiteraard moet worden gecompenseerd. Door gebruik te maken van duurzame gebouwen kan dit probleem worden verholpen.

Wat maakt het gebruik van duurzame gebouwen zo belangrijk?

Voor zeer veel landen geldt dat ze de vooropgestelde klimaatdoelstellingen (met recht en rede) ontzettend belangrijk vinden. Om deze doelstellingen te kunnen behalen zullen er echter nog flinke stappen ondernomen moeten worden. Eén van deze stappen heeft betrekking tot het trekken van de kaart van de duurzame gebouwen. Door onze gebouwen duurzamer te maken is het niet alleen mogelijk om het energieverbruik terug te dringen, daarnaast kan er ook op een milieuvriendelijke manier (extra) energie worden opgewekt. Zo slaan we twee vliegen in één klap!

Duurzame of energiepositieve gebouwen

Duurzame gebouwen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zogenaamde energiepositieve gebouwen. Hiervoor geldt dat het duurzame bouwwerken zijn die in staat zijn om zelf een bepaalde hoeveelheid energie te produceren. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat het zogenaamde gebouwgebonden energieverbruik kan worden gecompenseerd. Dit is echter niet alles. Voor deze gebouwen geldt bovendien namelijk ook dat ze erin slagen om zelf

voldoende energie op te wekken voor hun eigen gebruik. Denk hierbij aan het verbruik dat voortvloeit uit zaken zoals de verlichting evenals de elektrische apparatuur die zich in huis bevindt. Daarnaast is het ook zo dat deze duurzame gebouwen ook in staat zijn om extra energie op te wekken welke vervolgens kan worden gebruikt in andere sectoren.

Verschillende innovatiegebieden

Voor de realisatie van duurzame gebouwen geldt dat er kan worden gewerkt vanuit vier innovatiegebieden. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het gebied van de energieopwekking. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van zonnepanelen evenals van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Op vlak van energietransport gaat het erom dat de plaats waar de energiewinning plaatsvindt zich zo dicht mogelijk bevindt bij de plaats waar de energie daadwerkelijk wordt gebruikt.

Voor de opslag van energie kan er dan weer worden gekeken in de richting van warmtebatterijen. Deze batterijen hebben de mogelijkheid om zonne-energie evenals windenergie op te slaan. Voor wat het energiegebruik betreft geldt dat er concepten ontwikkeld kunnen worden om warmte op te wekken of te hergebruiken. Tot slot is het bij duurzame gebouwen ook van belang om middelen te bedenken die gebruikers helpen om op een efficiëntere manier met energie om te kunnen gaan.

Het materiaalgebruik bij duurzame gebouwen

De praktijk leert ons dat het een behoorlijke uitdaging zal zijn om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen voor het realiseren van een duurzame, gebouwde omgeving. Gebruikmaken van biobased bouwmaterialen in duurzame gebouwen is één van de oplossingen die daar aan bij kan dragen. Voor dergelijke materialen geldt dat ze hun oorsprong vinden in de natuur. Het gaat hierbij om materialen die zijn vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen zoals met name hout en vlas, maar ook stro. Biobased materialen – TNO zijn zo interessant omdat ze bijvoorbeeld op korte termijn terug kunnen groeien en opnieuw gebruikt kunnen worden in hun oorspronkelijke vorm.