Nieuwbouw20
Image default
Bedrijven

Nieuwbouw maar dan graag zonder ongelukken

Het bouwen van een nieuw huis of bedrijfspand is een risicovolle onderneming. Elk nieuwbouwproject is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden. Het identificeren en beheren van deze bouwproject risico’s mag dan soms lastig zijn, maar het is met een zorgvuldige planning en uitvoering noodzakelijk. 

Het is uiteraard ook heel wenselijk. Want wanneer een risico namelijk werkelijkheid wordt, dan kan dit een project immers flink verstoren en zelfs ontsporen. Juist daarom is een goed risicobeheer in de bouw zo belangrijk. Volg daarom op z’n minst de volgende eenvoudige veiligheidsregels op de nieuwbouw plaats om jezelf en anderen veilig te houden.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wanneer je de nieuwbouw site betreedt, zorg er dan voor dat jij over de juiste PBM’s beschikt die je daarvoor nodig hebt. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn zeer belangrijk, want deze zijn jouw laatste verdedigingslinie als je ter plaatse in contact met een gevaar komt.

Veiligheidsschoenen geven je bijvoorbeeld grip en beschermen je voeten. Veiligheidshelmen zijn gemakkelijk te vervangen, maar jouw schedel niet. Draag dus altijd minimaal jouw veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en signalisatievest. Dit tezamen met de eventuele verplichte middelen die voor de taak nodig zijn die uitgevoerd wordt.

Zorg voor de juiste werkuitrusting

Bouwvakkers die met een ongeschikte uitrusting werken, zullen onvermijdelijk fatale fouten maken. Niet alleen moet elk gereedschap op de bouwplaats bij uitstek geschikt zijn voor hun uit te voeren taak, maar de bouwbedrijven moeten er evenzo voor zorgen dat alle machines en materialen goed onderhouden worden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de geplaatste stellingen, het gebruik van de juiste werkkleding, plus de verplichte oorbeschermers en veiligheidsbrillen.

Zorg voor een opgeruimde bouwplaats

Bouwwerkzaamheden zijn vaak rommelig. Het uitglijden en struikelen lijkt misschien geen groot probleem in vergelijking met andere risicovolle werkzaamheden op de site, maar laat je zeker niet misleiden. Volgens de statistieken zijn deze ongelukken voor een derde verantwoordelijk van de zware verwondingen op nieuwbouw plaatsen.

Vergeet dus niet om jouw werkgebied tijdens je dienst netjes te houden om zo de risico’s op uitglijden en struikelen te verminderen. Besteed hierbij extra aandacht aan gebieden zoals toegangs- en vluchtroutes.

Volg de veiligheidsborden en -procedures

Volg altijd de aanwijzingen op de veiligheidsborden en/of -stickers plus de daarbij behorende procedures. Deze controlemaatregelen worden niet alleen voor jouw veiligheid en die van jouw collega’s geregeld maar tevens voor de mogelijke bezoekers.

Zorg ervoor dat alle benodigde veiligheidsstickers, om iedereen optimaal te informeren, goed op hun plaats zitten en evenzo goed zichtbaar zijn voordat je met het bouwen begint.

Zorg voor een duidelijke en transparante communicatie

Daarnaast moeten alle werknemers in de bouwsector ook transparant en eerlijk blijven over de mogelijke gevaren en het melden van incidenten. Alle ongevallen of verwondingen moeten daarom openlijk met de werknemers besproken worden om er zo voor te zorgen dat alle partijen lering trekken uit wat er voorgevallen is. Deze discussies kunnen natuurlijk ook preventief voor de toekomst werken.

 

Gerelateerde artikelen

Welke soorten rolgordijnen zijn er?

Praktische en voordelige vlizotrappen

Draadsnijden uitleg