Nieuwbouw20
Image default
Woning en Tuin

Expats in je huis, een goede investering

Als je een woning wilt verhuren, dan zijn expats een interessante optie. Over je huis verhuren aan expats gaat dit artikel. Lees snel verder!

Wat zijn expats

Het woord expat is de combinatie van ‘ex’ en ‘patria’, wat Latijns is voor buiten of uit en vaderland. Een expat is dus iemand die buiten het geboorteland woont, maar tijdelijk. We praten niet over emigratie met een permanent karakter. In de praktijk is een expat iemand die voor haar/zijn werk in het buitenland woont. Expats kunnen door internationale organisaties worden uitgezonden. Dat kunnen ondernemingen zijn, maar bijvoorbeeld ook een ministerie van buitenlandse zaken. Een andere mogelijkheid is dat iemand een tijdelijke baan in het buitenland aanneemt. Het tijdelijke karakter is in ieder geval een aspect.

Contractpartner

We praten in dit artikel dus over tijdelijke personeelshuisvesting. De contractpartner is daarom vaak een werkgever. Als de (ver)huur bevredigend verloopt, kan die werkgever vaker een werkgever op dezelfde manier willen huisvesten. Om het expat-leven aantrekkelijker te maken voor de werknemer, geven werkgevers relatief veel geld uit aan huisvesting. Zeker als het bijvoorbeeld een internationaal bedrijf betreft, die een uitgezonden werknemer als veelbelovend ziet en die graag voor het bedrijf wil behouden. Ook dat is naast het tijdelijke karakter aantrekkelijk van je woning verhuren aan expats. Dat betekent wel dat wil je je huis verhuren aan expats, dan zal dat een zeker comfortniveau moeten bieden en volledig gemeubileerd dienen te zijn.

Kenmerken van expats

Omdat ze tijdelijk in een land verblijven, zijn veel expats niet zo genegen om te integreren. Vaak blijven ze onder elkaar. Een organisatie zendt geen probleemgevallen uit. Schade die wordt veroorzaakt aan personeelshuisvesting, wordt door de uitzendende organisatie niet in dank afgenomen. Willen expats in die organisatie blijven, dan kunnen ze problemen met de verhuurder beter vermijden. De kans dat ze overlast maken, is daarom doorgaans klein. Een reden te meer voor je woning verhuren aan expats.

Intermediair

Je kunt natuurlijk zelf een expat zoeken voor de huur van je woning. Een website maken, bedrijven benaderen enzovoorts. Maar in plaats daarvan kan je je huis inschrijven bij een bedrijf dat zich specialiseert in tijdelijke personeelshuisvesting. Daar werkt een bedrijf, die mensen tijdelijk naar een land stuurt, ook liever mee samen. Zo’n intermediair neemt de huurder en verhuurder veel werk uit handen.