Nieuwbouw20
Image default
Bedrijven

3 Redenen om te starten met een ketensamenwerking

Binnen een bouwproject werk je nooit alleen. Zo zijn veel partijen, stakeholders en belangenbehartigers hierbij betrokken. Dit kent vele voordelen, maar ook voldoende uitdagingen. Want hoe zorg je dat iedereen met de neus dezelfde kant op kijkt? Wie neemt het voortouw? En wie bewaakt het budget en de planning? Belangrijke vragen die uiteindelijk het succes van een project bepalen, met als doel de oplevering van een eindproject waar iedereen trots op is.

Daarom gaan steeds meer partijen op basis van een ketensamenwerking met elkaar aan de slag. Benieuwd of deze vorm van samenwerken voor jouw interessant is? Blijf lezen en ontdek waarom wij geloven in de kracht van ketensamenwerking.

De essentie van ketensamenwerking

Bij een ketensamenwerking werken betrokken partijen aan hetzelfde product of proces. In de bouw gaat dit vaak zelfs over volledige bouwketens van opdrachtgever, onderaannemer, architect, adviseur en ga zo maar door. Hierbij werkt iedereen op een zo goed mogelijke manier samen met hetzelfde einddoel voor ogen: de oplevering van het project.  

Met een strakke deadline, een prak budget en verschillende belangen zit er voldoende uitdaging in een project. Vanuit ketensamenwerking maak je tempo en krijg je meer grip op de kwaliteit en kosten van projecten en beheer je gezamenlijk het onderhoud van het vastgoed. 

Dé 3 redenen om vandaag te starten met ketensamenwerking

Nog te vaak zien we dat bedrijven op hun eigen eilandjes blijven zitten. De samenwerking gaat wat moeizaam en het is dan de vraag of alles uit het bouwproject is gehaald. Ben je nog niet overtuigd? Onderstaande redenen maken het zeker de moeite waard om de mogelijkheden van ketensamenwerking te ontdekken.

  1. Kennisdeling

De tijd van krampachtig informatie voor jezelf houden is verleden tijd. De kracht van een ketensamenwerking is dat je leert van elkaars expertises. Door kennis met elkaar te delen benut je de kennis en expertise van de ketenpartner optimaal. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke oplevering van het project.

  1. Effectiever en efficiënter werken

Kijkend naar de toenemende krapte op de woningmarkt en de grote opgave op het gebied van verduurzaming, kunnen we alle hulp goed gebruiken. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Door aanwezige kennis in de markt te gebruiken en de kwaliteit te verhogen werken we effectiever en efficiënter. In de keten leer je van elkaar. Je daagt elkaar uit om na te denken over hoe we met de aanwezige kennis en middelen zaken slimmer aan kunnen pakken. En dat zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Wanneer je langdurig en intensief samenwerkt, wordt de keten steeds stabieler, effectiever en efficiënter.

  1. Kostenbesparing 

Een ander belangrijke reden waarom steeds vaker een ketensamenwerking wordt aangegaan is dat het leidt tot een verlaging van de kosten. Deze vorm van samenwerking biedt, zeker nu, garantie op continuïteit en capaciteit tegen prijzen die je aan het begin van de ketensamenwerking overeen bent gekomen.

 

https://www.vanwijnen.nl/ketensamenwerking/