Nieuwbouw20
Image default
Business / Marketing and Advertising

Het recht in ons land

Het recht in ons land is een breed begrip. Er zijn veel verschillende gebieden in ons recht. In dit artikel worden de grootste deelgebieden kort toegelicht.

Het Arbeidsrecht gaat om alle regels en overeenkomsten werkgever en werknemer. Alle relevante wetten en regels zijn dan van toepassing. Aangezien vrijwel iedereen een baan heeft of ondernemer is, valt men onder het arbeidsrecht wat het een van de grootste rechtsgebieden maakt. Het auteursrecht gaat om alles omtrent intellectueel eigendom. Als je de maker bent van iets bepaal je zelf hoe, waar een wanneer iets openbaar wordt gemaakt. Je mag dus niet zonder toestemming iets plaatsen of veranderen.  Het bestuursrecht zijn alle regels waar een overheid zich aan moet houden als er besluiten worden gemaakt. De consument heeft ook veel rechten die onder het Consumentenrecht vallen. Alle wetten en regels die de consument beschermd als er producten of diensten worden gekocht vallen hier onder. Bij een aankoop is er een soort overeenkomst gemaakt en aangezien er vaak aankopen worden gedaan maakt dat dit een van de grootste rechtsgebieden die we in ons land hebben. Net als het Familierecht is het personenrecht een onderdeel van al het burgerlijk recht wat gaasto ver geboorte, scheiding en huwelijk. Het strafrecht is ook erg groot omdat alle regels omtrent normen, waarden, gedrag en straf hier in worden benoemd. Het vreemdelingenrecht gaat om alle rechten en plichten die mensen in ons land hebben die geen Nederlander zijn. Vaak zijn dit vluchtelingen en asielzoekers, maar ook familieleden van mensen in Nederland vallen hier onder. Ook als je als buitenlander in ons werk wil werken wordt je als vreemdeling gezien en val je dus ook onder het vreemdelingenrecht. Het milieu komt steeds meer centraal te staan, en daardoor groeit het milieurecht ook hard. Alle wetten en regels die betrekking hebben op het beschermen van het milieu draaien hier om.

https://www.ebhlegal.nl/